Zaključci sa 25. sjednice Školskog odbora održane dana 24.02.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 22.01.2020,

Ad 2)Nakon uvida u ispravu Školski odbor jednoglasno je donio zaključke u svezi putovanja ravnateljice u New York.

  1. Školski odbor je upoznat s planiranim putovanjem ravnateljice u New York na sjednici Školskog odbora održanoj 30. rujna 2019. prilikom donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019./20., a u okviru Godišnjeg plana i programa rada ravnateljice. Isti plan je Školski odbor usvojio.
  2. Ravnateljica, koja je ujedno i predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja otkazala je put u organizaciji Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja te na navedeni put nije išla.
  3. Planirano putovanje nije bilo financirano iz sredstava škole niti je planirano izdavanje putnog naloga i dnevnica.
  4. Vezano uz putovanje ravnatelja u New York,  a slijedom svega navedenog, za proračun škole ne postoji apsolutno nikakva šteta,

Ad 3)Školski odbor jednoglasno je donio zaključke u svezi realiziranih učeničkih putovanja učenika naše škole.

  1. Upravna škola Zagreb provodi postupak za izbor agencije za učenička putovanja sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
  2. Sve agencije koje su se javile na javni poziv pozvane su na roditeljske sastanke na kojem su roditelji glasovanjem odlučivali koja će agencija organizirati učenička putovanja.
  3. Analizom izbora agencija za učenička putovanja Upravne škole Zagreb od 2015. godine do sada roditelji su u pravilu izabrali najpovoljniju ponudu. Svaki puta su roditelji odlučili većinom glasova. Na veliki broj javnih poziva javilo se samo dvije do tri agencije.
  4. Zbog neugodnih situacija s pojedinim turističkim agencijama na roditeljskim sastancima na kojima se bira agencija, predlažemo hitnu promjenu Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom imenuje zaposlenicu škole Anu Sabljak Mostovac za zamjenicu ravnateljice u razdoblju od 09.03. do 18.03.2020.