Zaključci sa 24. sjednice Školskog odbora održane dana 22.01.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 19.12.2019,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.08.2020. za kandidate Evu Gluhak na radnom mjestu profesora hrvatskog jezika i Tanju Ivančić na radnom mjestu profesora njemačkog jezika,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjenu Godišnjeg plana i programa rada škole za 2019./2020. školsku godinu.