Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora održane dana 18.11.2019.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 30.09.2019,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Proceduru stvaranja ugovornih obveza,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Proceduru upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu škole,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijemeza kandidatkinju Natašu Nedeljković na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije, zatim za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme za kandidatkinju Nikolinu Radišić na radnom mjestu profesora engleskog jezika i za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme za kandidatkinju Evu Gluhak na radnom mjestu profesora filozofije i logike.