Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora održane dana 03.09.2019.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 28.05.2019,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke sa dvije telefonske sjednice na kojojima je Školski odbor usvojio zahtjeve za odobrenje upisa Lucije Barkić i Ive Barušić u prvi razred školske godine 2019./2020. kao starijih kandidata, te je donio odluku o davanju prethodne suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Andreom Malek na radnom mjestu administrativnog radnika na neodređeno nepuno radno vrijeme sa 1/2 radnog vremena i odluku da za radno mjesto računovodstvenog radnika nitko nije izabran,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Kristinom Mijatović na neodređeno nepuno radno vrijeme sa 1/2 radnog vremena,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o odabiru ponude tvrtke HGSPOT Informatika za nabavu računala za potrebe nastave,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku da se prihvati ponuda Adriatic osiguranja sa iznosom premije od 30,00 kuna po učeniku,