Važna obavijest

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Molimo sve koji nisu djelatnici Škole za modu i dizajn i Upravne škole Zagreb da svoj dolazak najave na mailove škola 24 sata ranije.

Škola za modu i dizajn mid@ss-moda-dizajn-zg.skole.hr

Upravna škola Zagreb ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr

Ili na telefon za obje škole 01 3773 133.

Molimo vas da se pošta odlaže u poštanske sandučiće na glavnom ulazu škola.

Molimo vas da se pridržavate ove upute u cilju prevencije širenja virusa COVID-19.

Uprave škola