Zaključci sa 26. sjednice Školskog odbora održane dana 03.03.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 24.02.2020,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za 2019. godinu,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je dao prethodnu suglasnost za donošenje odluke o prestanku radnog odnosa u školi Kristini Mijatović,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe u sastavu Zrinka Hrvoić Dukić, Monika Mišolić i Nataša Nedeljković, a povjerenstvo će poslove revizije zaključiti do dana 01.05.2020,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za postavljanje šifrarnika na ulazna vrata u školu,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je usvojio prijedlog Nastavničkog vijeća i donio odluku o izmjeni Godišnjeg plana i programa rada škole,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za kandidatkinju Dijanu Dominić na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije.